Hľadaný výraz: Rim 16,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Pozdravte Andronika a Juniáša, mojich pokrvných a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou boli v Kristovi.

1

mail   print   facebook   twitter