Hľadaný výraz: Rim 16,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Odporúčam vám našu sestru Fébu, služobníčku Cirkvi v Kenchrách.

1

mail   print   facebook   twitter