Hľadaný výraz: Rim 14,22-23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Tú vieru, ktorú máš, maj sám pre seba pred Bohom. Blahoslavený, kto nesúdi seba samého za to, čo uznáva za dobré. 23 Ale kto je, hoci má pochybnosti, je odsúdený, lebo to nebolo z viery; a všetko, čo nie je z viery, je hriech.

1

mail   print   facebook   twitter