Hľadaný výraz: Rim 14,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Viem a som si istý v Pánu Ježišovi, že nič nie je nečisté samo v sebe; len tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá.

1

mail   print   facebook   twitter