Hľadaný výraz: Rim 14,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.“

1

mail   print   facebook   twitter