Hľadaný výraz: Rim 12,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 či povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne.

1

mail   print   facebook   twitter