Hľadaný výraz: Rim 11,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 ako je napísané: „Boh im dal ducha tvrdého spánku, oči, aby nevideli, a uši, aby nepočuli, až do dnešného dňa.“

1

mail   print   facebook   twitter