Hľadaný výraz: Rim 11,33-35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! 34 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? 35 A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť?

1

mail   print   facebook   twitter