Hľadaný výraz: Rim 11,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Lebo keď ich strata je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie život z mŕtvych?!

1

mail   print   facebook   twitter