Hľadaný výraz: Rim 11,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pýtam sa teda: Vari Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita, Abrahámov potomok z Benjamínovho kmeňa.

1

mail   print   facebook   twitter