Hľadaný výraz: Rim 10,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: „Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť.“

1

mail   print   facebook   twitter