Hľadaný výraz: Rim 1,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielenže to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.

1

mail   print   facebook   twitter