Hľadaný výraz: Rim 1,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.

1

mail   print   facebook   twitter