Hľadaný výraz: Rim 1,17, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
17 V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry."

1

mail   print   facebook   twitter