Hľadaný výraz: Pris 1,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.

1

mail   print   facebook   twitter