Hľadaný výraz: Pies 8,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoje rameno! Lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa - to ohňa plápoly, jej plamene, to Jahveho je žiar.

1

mail   print   facebook   twitter