Hľadaný výraz: Pies 8,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Ktože je tá, čo vystupuje zo stepi, opretá o svojho milého? Ja pod jabloňou som ťa roznietil, tam, kde ťa porodila tvoja matka, kde vajatala tvoja rodička.

1

mail   print   facebook   twitter