Hľadaný výraz: Pies 8,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Šalamún mal v Bál-Hamone vinicu. Vinicu zveril opatrovníkom. Každý bol povinný mu za jej výnos vyrovnať po tisíc strieborných.

1

mail   print   facebook   twitter