Hľadaný výraz: Pies 7,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Už roznáša sa vôňa mandragor a nad našimi dvercami všakové znamenité ovocie, čerstvé i sušené, ja pre teba som odložila, milý môj.

1

mail   print   facebook   twitter