Hľadaný výraz: Pies 2,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Zaprisahám vás, dcéry jeruzalemské, na srny a lane na poli: Nezobúdzajte ani nerušte lásku, kým sa jej samej nezachce.

1

mail   print   facebook   twitter