Hľadaný výraz: Pies 2,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Holubica moja v rozsadlinách skál, v úkryte na bralách, daj zrieť mi svoju tvár, daj počuť mi svoj hlas, veď sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár.

1

mail   print   facebook   twitter