Hľadaný výraz: Oz 7,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 odvrátili sa: »Jarmo preč!« Sú sťa kuša klamlivá, ich kniežatá padnú pod mečom pre zlosť svojho jazyka. To bude ich výsmech v egyptskej krajine.

1

mail   print   facebook   twitter