Hľadaný výraz: Oz 7,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Efraim je sťa holub, prostý, bez umu: Egypt privolávajú, kráčajú do Asýrska.

1

mail   print   facebook   twitter