Hľadaný výraz: Oz 4,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Nech nik nežaluje, nech nik nevyčituje, tvoj ľud je ako (ten), kto protirečí kňazovi.

1

mail   print   facebook   twitter