Hľadaný výraz: Oz 4,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Ak smilníš ty, Izrael, nechže Júda nehreší! Do Galgaly nechoďte, k Betavenu nevystupujte a neprisahajte sa: »Ako žije Pán!«

1

mail   print   facebook   twitter