Hľadaný výraz: Oz 4,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Nie ich dcéry budem trestať pre smilstvo a pre cudzoložstvo ich nevesty, veď sami sa uchyľujú k smilniciam, obetujú s neviestkami svätýň, a tak padá nechápavý ľud.

1

mail   print   facebook   twitter