Hľadaný výraz: Oz 4,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Na hrebeňoch vrchov prinášajú obety a na pahorkoch prinášajú kadidlo, pod dubom, topoľom a terebintou, lebo chládok ich dobrý je. Preto smilnia ich dcéry a cudzoložia ich nevesty.

1

mail   print   facebook   twitter