Hľadaný výraz: Oz 4,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Smilstvo, víno a mušt rozum odberá.

1

mail   print   facebook   twitter