Hľadaný výraz: Oz 4,1-7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Čujte slovo Pánovo, synovia Izraela, lebo Pán sa má súdiť s občanmi krajiny; veď niet vernosti, niet milosrdenstva, ani poznania Boha niet v krajine! 2 „Krivá prísaha, lož, vražda, krádež a cudzoložstvo vnikli a krv stíha krv. 3 Preto smúti krajina a vädne všetko, čo v nej býva, či poľná zverina, či vtáčky nebeské, ešte aj morské ryby hynú. 4 Nech nik nežaluje, nech nik nevyčituje, tvoj ľud je ako (ten), kto protirečí kňazovi. 5 Lebo klesneš dnes a s tebou klesne i prorok v noci, i tvoju matku znivočím. 6 Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie, odmietnem ťa, nebudeš mi slúžiť ako kňaz. Zákon svojho Boha si zabudol, aj ja zabudnem na tvojich synov. 7 O čo je ich viac, o to väčšmi hrešia proti mne, ich slávu zmením na hanbu.

1

mail   print   facebook   twitter