Hľadaný výraz: Oz 2,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 V ten deň zmluvu uzavriem s poľnou zverou, s nebies vtáčkami a so zemeplazmi; kušu, meč a vojnu zlomím v krajine; potom budú bývať v bezpečí.

1

mail   print   facebook   twitter