Hľadaný výraz: Oz 2,10-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Lenže ona nevie že ja som jej dával obilie a mušt a olej; striebra som jej dal hojnosť a zo zlata Bála spravili. 11 Nuž vezmem si zasa späť v príhodný čas svoje obilie a mušt, keď bude jeho čas; svoju vlnu a svoj ľan si zoberiem, ktorým zakrývala svoju nahotu. 12 Teraz odhalím jej nahotu pred zrakom jej milencov a nevytrhne ju nik z mojej ruky.

1

mail   print   facebook   twitter