Hľadaný výraz: Oz 2,1-3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 I bude počet synov Izraela ako piesku morského, ktorý nemožno odvážiť ani zrátať. Vtedy miesto toho, že by im vraveli: »Vy ste Nie môj ľud,« budú im hovoriť: »Synovia živého Boha.« 2 I zhromaždia sa synovia Júdu a synovia Izraela pospolu, ustanovia si jednu hlavu a vystúpia z krajiny, lebo veľký bude deň Jezraela. 3 Povedzte svojim bratom: »Môj ľud« a svojim sestrám: »Omilostená!«

1

mail   print   facebook   twitter