Hľadaný výraz: Oz 12,3-5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Pán má spor s Júdom, chce strestať Jakuba podľa jeho ciest, podľa jeho skutkov mu odplatí. 4 V lone podchytil svojho brata a vo svojej sile s Bohom zápasil. 5 Zápasil s anjelom a zvíťazil, plakal a uprosoval ho; v Beteli ho našiel, tam s ním hovoril.

1

mail   print   facebook   twitter