Hľadaný výraz: Oz 12,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Efraim pasie za vetrom, za východným vetrom ženie sa celý deň, množí lož a pustošenie. S Asýrskom uzatvárajú zmluvu a vlečú olej do Egypta.

1

mail   print   facebook   twitter