Hľadaný výraz: Oz 12,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Jakub utiekol na polia Aramu, Izrael slúžil za ženu, za ženu strážil (stáda).

1

mail   print   facebook   twitter