Hľadaný výraz: Oz 12,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 „Ale ja som Pán, tvoj Boh, až od egyptskej krajiny; zasa ťa ubytujem v stanoch ako za dní slávnosti.

1

mail   print   facebook   twitter