Hľadaný výraz: Oz 5,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Počujte toto, kňazi, a dom Izraela, pozoruj, nakloňže si ucho, kráľov dom, pretože vám patrí tento súd; stali ste sa v Masfe osídlom, na Tábore sieťou rozostretou.

1

mail   print   facebook   twitter