Hľadaný výraz: Nm 6,22-27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Pán hovoril Mojžišovi: 23 „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete žehnať Izraelitov: 24 »Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! 25 Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! 26 Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!« 27 Takto vložia moje meno na Izraelitov a ja ich požehnám.“

1

mail   print   facebook   twitter