Hľadaný výraz: Nm 1,46, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
46 teda všetkých prehliadnutých bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat.

1

mail   print   facebook   twitter