Hľadaný výraz: Nm 14,40, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
40 Zavčasu ráno vstali, vystúpili na temeno vrchu a hovorili: Hľa, tu sme a vystupujeme na miesto, o ktorom hovoril Hospodin, lebo sme sa prehrešili.

1

mail   print   facebook   twitter