Hľadaný výraz: Neh 4,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Každý z tých, čo boli zamestnaní na stavbe, mal pripásaný meč na bedrách a takto staval. Trubač s poľnicou stál povedľa mňa.

1

mail   print   facebook   twitter