Hľadaný výraz: Neh 12,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Leviti, ktorí boli náčelníkmi rodov za čias Eljašiba, Jojadu, Jochanana, Jaduu, boli zapísaní a kňazi až po kraľovanie Peržana Dária.

1

mail   print   facebook   twitter