Hľadaný výraz: Nar 4,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20RešDych našich nozdier, pomazaný Pánov, chytil sa do ich jám, o ktorom sme vraveli: „V jeho tôni budeme bývať medzi národmi.“

1

mail   print   facebook   twitter