Hľadaný výraz: Nar 1,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13MemZ výsosti poslal oheň do mojich kostí a pokarhal ma, pred moje nohy rozostrel sieť a nazad ma odohnal, spravil ma spustošeným, nemocným po celý deň.

1

mail   print   facebook   twitter