Hľadaný výraz: Nar 1,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10JodJeho nepriateľ vystrel ruku na všetky jeho skvosty; hej, videl, ako do svätyne vniká mu ľud pohanský, ktorému zakázal si vkročiť do svojho zhromaždenia.

1

mail   print   facebook   twitter