Hľadaný výraz: Nar 1,13, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
13 On seslal oheň z výšiny do mých kostí, které zachvátil. On nastražil mým nohám síť, obrátil mě zpátky. On způsobil mé zničení, celé dny ležím v bezmoci!

1

mail   print   facebook   twitter