Hľadaný výraz: Nah 3,4-7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Pre množstvo smilstva smilnice očarujúcej krásy, znalej čarov, ktorá za svoje smilstvo predávala národy a pokolenia za svoje čary. 5 „Hľa, som proti tebe, hovorí Pán zástupov, vyhrniem ti vlečky na tvár, ukážem národom tvoju nahotu a kráľovstvám tvoju hanbu. 6 Vrhnem na teba špinu, potupím ťa a divadlom ťa spravím. 7 Potom každý, kto ťa uvidí, ujde od teba a povie: »Spustošené je Ninive! Kto by ho ľutoval? Kde by som mal hľadať tešiteľov pre teba?«

1

mail   print   facebook   twitter