Hľadaný výraz: Nah 3,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Tvoji pastieri driemu, kráľ asýrsky, tvoji hrdinovia spia; tvoj ľud je roztratený po vrchoch a nepozbiera ho nik.

1

mail   print   facebook   twitter