Hľadaný výraz: Nah 3,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Tam ťa oheň pohltí, vykántri ťa meč, zožerie ťa ako koníky, hoci ťa bolo množstvo ako koníkov, hoci ťa bolo množstvo ako kobyliek.

1

mail   print   facebook   twitter