Hľadaný výraz: Nah 3,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Načieraj si vodu pre obliehanie, opevni svoje hradby, vstúp do blata, šliap hlinu, vezmi formu na tehly.

1

mail   print   facebook   twitter